سرور مجازی آمریکا

RAM 1G


 • مقدار فضای هارد 20 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 1024mb/DDR3

 • CPU 1000MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا


RAM 2G


 • مقدار فضای هارد 30 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 2048mb/DDR3

 • CPU 1800MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا


RAM 4G


 • مقدار فضای هارد 70 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 4096mb/DDR3

 • CPU 3000MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا


RAM 6G


 • مقدار فضای هارد 100 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 6144mb/DDR3

 • CPU 4000MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا