هاست آلمان

GRH 100MB


 • مقدار فضا 100 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH 200MB


 • مقدار فضا 200 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH 500MB


 • مقدار فضا 500 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH 1000MB


 • مقدار فضا 1000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH 2000MB


 • مقدار فضا 2000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH 5000MB


 • مقدار فضا 5000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH Unlimited


 • مقدار فضا نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


GRH Customize


 • مقدار فضا به انتخاب شما

 • پهنای باند به انتخاب شما

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • هارد SSD NVME

 • SSL رایگان


شروع از
تومان 0
ماهانه
تومان 69,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید