سرور مجازی ایران

RAM 1G


 • مقدار فضای هارد 20 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 1024mb/DDR4

 • هسته پردازنده 1 عدد

 • CPU 1000MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های ایران


RAM 2G


 • مقدار فضای هارد 25 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 2048mb

 • هسته پردازنده 1 عدد

 • CPU 1800MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های ایران


RAM 4G


 • مقدار فضای هارد 35 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 4096mb

 • هسته پردازنده 2 عدد

 • CPU 3000MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های ایران


RAM 6G


 • مقدار فضای هارد 50 گیگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Ram 6144mb

 • هسته پردازنده 3 عدد

 • CPU 4000MHZ

 • یک عدد ای پی اختصاصی

 • پایداری 99.99%

 • پورت ارتباطی 1 Gbps

 • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

 • استقرار در دیتاسنتر های ایران