مستر ریسلر ایران

IR-MRES 5R-50C


 • مقدار فضا نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد ریسلر 5 عدد

 • تعداد اکانت سی پنل 50 عدد

 • دارای DNS اختصاصی

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel/WHM

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • SSL رایگان


IR-MRES 10R-100C


 • مقدار فضا نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد ریسلر 10 عدد

 • تعداد اکانت سی پنل 100 عدد

 • دارای DNS اختصاصی

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel/WHM

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • SSL رایگان


IR-MRES Unlimited


 • مقدار فضا نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد ریسلر نامحدود

 • تعداد اکانت سی پنل نامحدود

 • دارای DNS اختصاصی

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel/WHM

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • SSL رایگان