هاست ایران

IRH 100MB


 • مقدار فضا 100 مگابایت

 • پهنای باند 1000 مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان


IRH 200MB


 • مقدار فضا 200 مگابایت

 • پهنای باند 2000 مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان


IRH 500MB


 • مقدار فضا 500 مگابایت

 • پهنای باند 5000 مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان


IRH 1000MB


 • مقدار فضا 1000 مگابایت

 • پهنای باند 10000 مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان


IRH 2000MB


 • مقدار فضا 2000 مگابایت

 • پهنای باند 20000 مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان


IRH 5000MB


 • مقدار فضا 5000 مگابایت

 • پهنای باند 50000 مگابایت

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان


IRH Unlimited


 • مقدار فضا نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • وب سرور nginx+apache

 • دارای انتی شلر قوی CXS

 • پایداری سرور 99.9%

 • کنترل پنل Cpanel

 • بک آپ گیری هفتگی

 • امکان تعیین دستی ورژن php

 • هارد SSD NVME

 • پشتیبانی 24/7 ساعته

 • SSL رایگان