سرور مجازی آمریکا

 • RAM 1G

   • مقدار فضای هارد 20 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 1024mb/DDR3

   • CPU 1000MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا

 • RAM 2G

   • مقدار فضای هارد 30 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 2048mb/DDR3

   • CPU 1800MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا

 • RAM 4G

   • مقدار فضای هارد 70 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 4096mb/DDR3

   • CPU 3000MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا

 • RAM 6G

   • مقدار فضای هارد 100 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 6144mb/DDR3

   • CPU 4000MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر های آمریکا