سرور مجازی فرانسه

 • RAM 1G

   • مقدار فضای هارد 25 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 1024mb/DDR4

   • هسته پردازنده 1 عدد

   • CPU 1000MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر OVH فرانسه

 • RAM 2G

   • مقدار فضای هارد 30 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 2048mb/DDR4

   • هسته پردازنده 1 عدد

   • CPU 1800MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر OVH فرانسه

 • RAM 4G

   • مقدار فضای هارد 35 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 4096mb/DDR4

   • هسته پردازنده 2 عدد

   • CPU 3000MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر OVH فرانسه

 • RAM 6G

   • مقدار فضای هارد 50 گیگابایت

   • پهنای باند نامحدود

   • Ram 6144mb/DDR4

   • هسته پردازنده 3 عدد

   • CPU 4000MHZ

   • یک عدد ای پی اختصاصی

   • پایداری 99.99%

   • پورت ارتباطی 1 Gbps

   • نصب سیستم عامل به انتخاب کاربر

   • استقرار در دیتاسنتر OVH فرانسه