هاست آلمان

 • GRH 100MB

   • مقدار فضا 100 مگابایت

   • پهنای باند 1000 مگابایت

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH 200MB

   • مقدار فضا 200 مگابایت

   • پهنای باند 2000 مگابایت

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH 500MB

   • مقدار فضا 500 مگابایت

   • پهنای باند 5000 مگابایت

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH 1000MB

   • مقدار فضا 1000 مگابایت

   • پهنای باند 10000 مگابایت

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH 2000MB

   • مقدار فضا 2000 مگابایت

   • پهنای باند 20000 مگابایت

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH 5000MB

   • مقدار فضا 5000 مگابایت

   • پهنای باند 50000 مگابایت

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH Unlimited

   • مقدار فضا نامحدود

   • پهنای باند نامحدود

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان

 • GRH Customize

   • مقدار فضا به انتخاب شما

   • پهنای باند به انتخاب شما

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • پشتیبانی 24/7 ساعته

   • SSL رایگان