آلفا ریسلر آلمان

 • GR-ARES 5M-10R-100C

   • مقدار فضا نامحدود

   • پهنای باند نامحدود

   • تعداد مستر 5 عدد

   • تعداد ریسلر 10 عدد

   • تعداد اکانت سی پنل 100 عدد

   • دارای DNS اختصاصی

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel/WHM

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • SSL رایگان

 • GR-ARES 10M-20R-200C

   • مقدار فضا نامحدود

   • پهنای باند نامحدود

   • تعداد مستر 10 عدد

   • تعداد ریسلر 20 عدد

   • تعداد اکانت سی پنل 200 عدد

   • دارای DNS اختصاصی

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel/WHM

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • SSL رایگان

 • GR-ARES Unlimited

   • مقدار فضا نامحدود

   • پهنای باند نامحدود

   • تعداد مستر نامحدود

   • تعداد ریسلر نامحدود

   • تعداد اکانت سی پنل نامحدود

   • دارای DNS اختصاصی

   • وب سرور لایت اسپید

   • دارای انتی شلر قوی CXS

   • پایداری سرور 99.9%

   • کنترل پنل Cpanel/WHM

   • بک آپ گیری هفتگی

   • امکان تعیین دستی ورژن php

   • SSL رایگان